Đó ông đã phải chịu sự chỉ trích mạnh mẽ của Bộ Tài chính

iVegas Moody đã quyết định sửa đổi nằm trên “thùng rác” độ “của Ba1” xếp hạng tín dụng của nước iVegas Nga “cho một hạ cấp có thể.” Báo cáo này được  công bố  trên trang web của cơ quan đánh giá. Chính điều đó sẽ đánh giá của Moody – một “mức độ ảnh…

Keep reading

Chính sách tị nạn “EU đến một lần nữa và một lần nữa để giới hạn của họ” ivegas

Ivegas,Khủng hoảng tài chính, vấn đề Ukraine và bây giờ chính sách tị nạn: EU trong những năm gần đây, một loạt các thách thức phức tạp. Trong cuộc khủng hoảng thực sự, nhưng các “chi tiết xây dựng của EU tới giới hạn của họ” sẽ, sử Kiran Klaus Patel nói trong DLF. Các…

Keep reading