Điện thoại thông minh cho 3 €: nó trộn lẫn các thị trường Ấn Độ? Lioa

Lioa Thị trường điện thoại thông minh ở Ấn Độ đang bùng nổ như không có khác trên thế giới, và người chịu trách nhiệm là như đánh giầy Amli. Cầu thủ 18 tuổi, đang ngồi ở thủ đô New Delhi mỗi ngày bên ngoài nhà hàng Saravana Bhavan. Ông xoa những đôi giày của những…

Keep reading